Voor het Noorse Energiebedrijf Energy Nest maakte ik een aantal filmpjes over de productie van de 'Thermal battery'. Deze technologie maakt het mogelijk restwarmte uit industrieële processen die anders verloren gaat op te slaan. Ik filmde het gieten van het beton bij een fabriek op de Maasvlakte en een paar maanden later het verschepen van het product naar Noorwegen.    
  Voor de woningcooperatie 'GoedeStede' in Almere maakte ik een aantal filmpjes over doorstroommogelijkheden in de woningmarkt, onderdeel van het project HavenHart 2.0.    
  Voor de Beroepsopleiding Advocaten maakte ik een korte documentaire over de rol van de advocatuur in de samenleving. De film belicht aan de hand van de vijf kernwaarden de essentie van het beroep advocaat. De film is gemaakt voor stagiaires in de advocatuur en hun patroons. Ik schreef in opdracht van CPO/Dialogue het script en deed de opnames, de montage en de overige productie.    
  Voor de Rijksacademie voor Financiën maakte ik een commercial voor de studiegids van de postdoctorale opleiding. Met 'time-lapse' fotografie werkte ik de metafoor van het opleidingsinstituut als baken in een veranderende wereld uit. Het script kwam tot stand in overleg met Eveline de Heijer en Huug Schipper van Studio Tint, ik deed de regie, montage en het camerawerk.      
  Voor de video-conferentie ronde 'Urban Spaces - Public Spaces' van het Goethe-Institut maak ik een korte trailer over Rotterdam. Met een combinatie van luchtopnames en straatscene's wordt een beeld van het hedendaagse urbane Rotterdam geschetst.    
  Voor het jaarcongres van de Nederlandse Orde van Advocaten maakte ik de openingsfilm. Met 'time-lapse' fotografie en 'slow-motion' filmtechniek maakte ik een illustratie voor het thema van het congres 'Be the Best', een oproep om de kernwaarde deskundigheid in de praktijk te brengen waarbij de individuele advocaat het verschil maakt.

 

   
  Ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan van de Nederlandse Orde van advocaten maakte ik een serie filmportretten van advocaten die ten tijde van de oprichting van de Orde in 1952 al als advocaat waren ingeschreven. Een aantal van hen zoals mr. E.A.M. Santen - is hoewel hij de tachtig reeds is gepasseerd - nog steeds werkzaam als advocaat. In zijn kantoor in Amsterdam vertelt hij over zijn vak en het grote verschil in de advocatuur vergeleken met zestig jaar geleden.    
  Als onderdeel van de Beroepsopleiding Advocaten organiseert CPO/Dialogue in samenwerking met het Nederlands Debat Instituut debatten tussen studenten en juristen onder de naam 'Lawyers Tour'. In opdracht van CPO/Dialogue registreer ik in totaal 18 debatten tot een productie van 45 minuten. De hier getoonde compilatie van het debat met theoloog en jurist Ruben van Zwieten is teruggebracht tot vier minuten.      
  Ter herinnering aan aan het decreet van Napoleon dat in 1811 de basis legde voor de moderne advocatuur in Nederland maakte ik in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten en met historicus Robert Sanders een filmpje dat in 8 minuten de gebeurtenissen voorafgaand en sindsdien in perspectief zet.    
  Voor TAQA Energy, maakte ik als onderdeel voor een filmpje op internet een interview met TAQA Nederland directeur Jan Willem van Hoogstraten.

   
  Voor het bedrijf TAQA Energy, dat in Noord- Holland een gasopslag realiseert maakte ik een promotiefilmpje voor het project Gasopslag Bergermeer.     
  Voor de Beroepsopleiding Advocaten maakte ik een korte film over de praktijkopleiding tot advocaat op Woudschoten.