Ter herinnering aan aan het decreet van Napoleon dat in 1811 de basis legde voor de moderne advocatuur in Nederland maakte ik in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten en met historicus Robert Sanders een filmpje dat in 8 minuten de gebeurtenissen voorafgaand en sindsdien in perspectief zet. Voor het vertellen van de hoofdzakelijk achtiende- en negentiende eeuwse geschiedenis wordt gebruik gemaakt van schilderijen en muziek. Daarnaast filmde ik een aantal scenes op historische locaties als de Rolzaal in Den Haag en Paviljoen Welgelegen in Haarlem waar de broer van Napoleon, Lodewijk als Koning van Holland resideerde.