Algemene leveringsvoorwaarden:

Als lid van Beroepsorganisatie voor Professionele fotografen DuPho hanteer ik hun Algemene Voorwaarden. In gevallen waar geen uitdrukkelijke leveringsvoorwaarden zijn overeengekomen, gelden de standaardvoorwaarden van de Beroepsorganisatie voor Professionele fotografen DuPho. Lees de voorwaarden hieronder of bekijk hier het document op de website van DuPho.

Technische leveringsvoorwaarden:

Bestanden worden geleverd volgens de NIDF norm. Dit houdt in dat beeldbestanden altijd vanuit een bepaald profiel zijn gemaakt. Dit is het profiel zoals gedefinieerd door het Nederlands Instituut voor Digitale Fotografie.

De belangrijkste kenmerken hiervan zijn: Profielruimte RGB Adobe RGB 1998, bij een gamma instelling van 2,2. De monitor moet gecalibreerd zijn en ingesteld op een gamma van 1,8 (Mac) of 2,2 (PC), en een witpunt van 6500 Kelvin. Mocht dit profiel niet overeenstemmen met het door de afnemer gebruikte profiel dan heeft Photoshop de mogelijkheid om de kleuren van het beeld te converteren. Als dit door de afnemer niet wordt uitgevoerd, kan er geen sprake zijnvan een goede beeldweergave, en vervalt alle aansprakelijkheid hiervoor van de kant van de fotograaf.

meer informatie op de site van het Nederlands Instituut voor Digitale Fotografie (NIDF). 

Auteursrecht, Gebruiksrecht en naamsvermelding:

Gebruikers van beeld zijn door het Auteursrecht verplicht daarbij de naam van Gerhard van Roon en/of Kunst en Vliegwerk te vermelden.

Het verstrekte gebruiksrecht is alleen van kracht voor de publicatie die op de factuur is aangegeven, voor die betreffende uiting (website, brochure, boek etc.) en voor de daar aangegeven tijdsduur. Gebruik in print is altijd éénmalig tenzij anders aangegeven. Alleen wanneer geen explicite tijdsduur is genoemd is het gebruik voor online publicatie onbeperkt in tijd. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beheer van digitale beelddragers. Eventueel illegaal hergebruik door derden door nalatigheid van de gebruiker zal op de gebruiker worden verhaald. Zie verder hieronder onder 'Algemene leveringsvoorwaarden'.

Inbreuk op het auteursrecht:

Als professioneel fotograaf sinds 1994 heb ik geen enkel ander inkomen dan de opbrengsten van mijn fotografie, het auteursrecht kent mij deze inkomsten toe.

Auteursrecht is het inherente recht van de maker van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Het auteursrecht is ontstaan als gevolg van de Berner Conventie (1886). Het auteursrecht kent geen formaliteiten, men hoeft een werk van literatuur, wetenschap of kunst niet te deponeren of te registreren om deze rechten te verkrijgen.

Het auteursrecht geeft twee exclusieve rechten aan de maker: om een werk openbaar te maken en om het te verveelvoudigen. Niemand anders mag dat, tenzij die vooraf toestemming heeft gekregen van de rechthebbende om het werk te publiceren. Naast het auteursrecht maar daaruit volgend bestaat het gebruiksrecht. Dat is het recht dat een auteur aan een gebruiker kan toekennen voor het specifieke gebruik van een werk, vaak - maar niet altijd - tegen betaling. Wanneer er vooraf geen gebruiksrecht is verstrekt is publicatie van een foto een inbreuk op het auteursrecht en dus strafbaar. De Nederlandse Auteurswet is uit 1912 en is na te lezen bij de Nederlandse overheid.

Als lid van DuPho maak ik gebruik van de juridische diensten van deze beroepsorganisatie om bij geschillen over het auteursrecht of vermoeden van inbreuk hierop op te treden. In het uiterste geval betekent dat dat een advocaat van DuPho namens mij de inbreukpleger bij een Nederlandse rechtbank kan aanklagen.

Mijn secundaire rechten worden vertegenwoordigd door Pictoright.