Algemene leveringsvoorwaarden:

Als lid van Beroepsorganisatie voor Professionele fotografen DuPho hanteer ik hun Algemene Voorwaarden. In gevallen waar geen uitdrukkelijke leveringsvoorwaarden zijn overeengekomen, gelden de standaardvoorwaarden van de Beroepsorganisatie voor Professionele fotografen DoPho. Lees de voorwaarden hieronder of bekijk hier het document op de website van DuPho.

Auteursrecht en naamsvermelding:

Gebruikers van beeld zijn verplicht daarbij de naam van Gerhard van Roon en/of Kunst en Vliegwerk te vermelden.

Het verstrekte auteursrecht is alleen van kracht voor de publicatie die op de factuur is aangegeven, voor die betreffende uiting (website, brochure, boek etc.) en voor de daar aangegeven tijdsduur. Gebruik in print is altijd éénmalig tenzij anders aangegeven. Alleen wanneer geen explicite tijdsduur is genoemd is het gebruik voor online publicatie onbeperkt in tijd. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beheer van digitale beelddragers. Eventueel illegaal hergebruik door derden door nalatigheid van de gebruiker zal op de gebruiker worden verhaald. Zie verder hieronder onder 'Algemene leveringsvoorwaarden'.

Technische leveringsvoorwaarden:

Bestanden worden geleverd volgens de NIDF norm. Dit houdt in dat beeldbestanden altijd vanuit een bepaald profiel zijn gemaakt. Dit is het profiel zoals gedefinieerd door het Nederlands Instituut voor Digitale Fotografie.

De belangrijkste kenmerken hiervan zijn: Profielruimte RGB Adobe RGB 1998, bij een gamma instelling van 2,2. De monitor moet gecalibreerd zijn en ingesteld op een gamma van 1,8 (Mac) of 2,2 (PC), en een witpunt van 6500 Kelvin. Mocht dit profiel niet overeenstemmen met het door de afnemer gebruikte profiel dan heeft Photoshop de mogelijkheid om de kleuren van het beeld te converteren. Als dit door de afnemer niet wordt uitgevoerd, kan er geen sprake zijnvan een goede beeldweergave, en vervalt alle aansprakelijkheid hiervoor van de kant van de fotograaf.

meer informatie op de site van het Nederlands Instituut voor Digitale Fotografie (NIDF).