Adviescollege Levenslanggestraften

VINCI Energy Natuurmonumenten
Parodontologie Den Haag WereldNatuurfonds NSOB
Bronswerk TU Delft Advocatenblad
Prinsjesfotoprijs 2019 Kloosterkerk KLM - Holland Herald
WWF Haringvliet ASN Bank

Lowik Schoch

Schinkelshoek&Verhoog Provincie Zuid-Holland VCR