Voor het Hoogheemraadschap van Delfland maak in luchtfoto's die door het waterschap worden gebruikt om projecten op het gebied van natuur- en watermanagement aan het publiek in beeld te brengen. Van 2013 tot 2015 volg ik de aanleg van een bergboezem bij Berkel vanuit de lucht. Luchtfotografie is daarbij een uitstekende manier om in één keer duidelijk te maken wat je op de grond niet ziet, of wat je alleen omslachtig kunt uitleggen - een prima communicatiemiddel om de aanleg van een dergelijk project te illustreren.