In opdracht van de afdeling communicatie van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) maak ik foto's voor 'het Advocatenblad', de website van de Orde en het digitale jaarverslag. Voor de orde maak ik ook filmpjes die gebruikt worden op het jaarcongres en op de website. Ter herinnering aan het decreet van Napoleon dat de basis legde voor de moderne advocatuur in Nederland maakte ik met historicus Robert Sanders een film. 'Tweehonderd jaar moderne Advocatuur' schetst met opnames op historische locaties en reproducties van oude prenten en schilderijen in acht minuten de geschiedenis van de advocatuur in Nederland. 

Ik begeleidde een project waarbij studenten fotografie van drie verschillende academies met fotografie hun visie op de advocatuur verbeelden. Voor het project selecteerde ik een aantal studenten fotografie van de kunstacademies KABK Den Haag, Artez Arnhem en Fotoacademie Amsterdam, die ieder in contact werden gebracht met een advocatenkantoor. Ik coachte de studenten en selecteerde de foto’s voor een expositie die op het jaarcongres van de Orde werd geopend, en voor het fotoboek 'Nooit Wijken'.

Een andere opdracht was de film 'Toga op Tournee', een korte film over het imago van de advocatuur. Ik schreef een concept en maakte gefilmde interviews met politici, rechters, advocaten, publiek op straat en de toenmalige staatssecretaris van Justitie Albayrak in een tot filmstudio omgebouwde caravan. Eén van de geïnterviewde advocaten, Willem Anker, vertoonde als gast van De Wereld Draait Door fragmenten uit de film. 

Yvonne Wiggers, voormalig communicatiemanager van de Orde schreef voor deze website een referentie.