In opdracht van Philips Research Eindhoven maakte ik een serie foto's over het doen van onderzoek in het Philips NatLab. De bedoeling is de mensen in beeld te brengen achter de uitvindingen van het electronicaconcern. Ik krijg gedurende enige dagen carte-blanche om over de anders voor buitenstaanders gesloten campus te zwerven. Met mijn HTS achtergrond die toch nog van pas komt ben ik in staat om tenminste te begrijpen waarmee men bij het onderzoek mee bezig is. Philips heeft de publicatierechten van alle beelden voor intern- en extern gebruik vervolgens afgekocht. Philips vraagt elke zeven jaar een Nederlandse fotograaf de bedrijfscultuur op deze wijze in beeld te brengen. Begin jaren tachtig viel die eer te beurt aan één van mijn voorbeelden: Ed van der Elsken.