Van de eigen provinciale taken is ruimtelijke ordening een van de belangrijkste. Nederland is tenslotte een dichtbevolkt land. Voor elke vierkante meter grond is in plannen vastgesteld wat de bestemming is. In structuurvisies bepaalt de provincie globaal wat haar beleid is voor de ruimtelijke ordening, met betrekking tot woningbouw, verkeer en vervoer, landbouw, natuurgebieden, recreatie, enzovoort. Ook portefeuilles als milieu, economie, verkeer en vervoer zijn beleidsterreinen van de provincie. Voor de afdeling communicatie van de Provincie Zuid-Holland maak ik luchtfoto's als illustratie bij diverse communicatie uitingen zoals websites, brochures, persberichten en jaarverslagen.