Kunst en Vliegwerk: Luchtfotografie door Gerhard van Roon

Luchtfoto’s hebben meerwaarde, zeker bij bouwwerken of infrastructurele projecten. Vaak maken ze in één keer duidelijk wat je op de grond niet ziet, en wat je alleen omslachtig kunt uitleggen. 

Deze fotovluchten worden uitgevoerd onder de handelsnaam 'Kunst en Vliegwerk'. Hieronder ziet u een videoimpressie van een fotovlucht.

Recent vloog ik in opdracht van: Heijmans N.V., Provincie Zuid-Holland, VINCI Energies, Rijkswaterstaat, KLM inflightmagazine Holland Herald, De Nederlandse Bank, Havenbedrijf Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Delfland, TNO, het Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Recente projecten:

  • Rotterdam in beeld Rotterdam in beeld
  • 30 jaar Oosterschelde 30 jaar Oosterschelde
  • Bergboezem Berkel Bergboezem Berkel