Voor Rijkswaterstaat maakte ik een serie luchtfoto’s ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Oosterscheldekering. Toen de Deltawerken 65 jaar geleden gestart werden was er begrijpelijkerwijs meer aandacht voor veiligheid dan voor het milieu. Pas de laatste decennia is er meer inzicht gekomen in de ecologische gevolgen van bijvoorbeeld het afsluiten van zeearmen. Bij de aanleg van de Oosterschelde is wel rekening gehouden met de flora en fauna. Voor Rijkswaterstaat maakte ik een fotowand voor in het Topsgebouw op de Oosterscheldekering, met naast foto's van de Oosterschelde ook luchtfoto's van het Haringvliet en de Grevelingen. De foto’s worden daar permanent tentoongesteld in het ontvangstcentrum.