In de jaren ‘50 lagen de eerste plannen al klaar voor de realisatie van de aanleg van de A4. Na veel bezwaren over de aantasting van het gebied werden de werkzaamheden stopgezet. Nu, bijna 60 jaar later, wordt de 7 kilometer lange ‘vergeten’ snelweg alsnog gerealiseerd door bouwcombinatie A4All (Heijmans, VolkerWessels & Boskalis). Hierdoor wordt de bereikbaarheid tussen Rotterdam en Den Haag sterk verbeterd. Om tegemoed te komen aan eisen van landschapsbehoud is onder meer gebruik gemaakt van een verdiepte aanleg in tunnelbakken die als het ware onder het landschap doorlopen. In opdracht van Heijmans legde ik het tracé van Rijksweg A4 en de aanleg van het knooppunt A20/A4 vast. De verschillende werkzaamheden zijn uitstekend in beeld te brengen met luchtfotografie.