Het programma Ruimte voor de Rivier maakt het Nederlandse rivierengebied veiliger en biedt de regio tegelijkertijd kansen om het gebied ruimtelijk te ontwikkelen. De verschillende werkzaamheden als dijkverleggingen of het graven van waterbergingen langs de oever van de uiterwaarden zijn uitstekend in beeld te brengen met luchtfotografie.