Hoogheemraadschap Delfland Heijmans Klavertje 4 RWS/Tappan
Rijksvastgoedbedrijf KLM Holland Herald Natuurmonumenten
Heijmans MRDH PZH Westland Oostland
Provincie Flevoland
Lukkien Prov Zuid-Holland
Droomfonds/WWF FlyOverHolland.com WWF Oosterschelde
ASN Bank Pure Energie
Platform 31