Voor het Noorse Energiebedrijf Energy Nest maakte ik een aantal korte films over de productie van de 'Thermal Battery'. Deze technologie maakt het mogelijk restwarmte uit industrieële processen die anders verloren gaat op te slaan. Ik filmde het gieten van het beton bij een fabriek op de Maasvlakte en een paar maanden later het verschepen van het product naar Noorwegen.