Het Havenbedrijf Rotterdam is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Ze verhuren haventerreinen aan bedrijven, met name aan op- en overslagbedrijven en de (petro)chemische industrie, waaronder energieproducenten. Havenbedrijf Rotterdam investeert in de ontwikkeling van nieuwe haventerreinen, in openbare infrastructuur en in klantspecifieke infrastructuur, zoals kademuren en aanlegsteigers. In opdracht van de afdeling corporate communications van het Havenbedrijf Rotterdam maak ik luchtfoto's die het grootste haven- en industriecomplex van Europa op een dynamische wijze in beeld brengt. Luchtfotografie is daarbij een uitstekende manier om in één keer duidelijk te maken wat je op de grond niet ziet, of wat je alleen omslachtig kunt uitleggen.