De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur werd in 1989 opgericht door de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Later traden ook de universiteiten van Amsterdam en Utrecht, de Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Tilburg toe. Voor de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur maak ik foto's voor de brochures voor de masteropleidingen MPA en IML, en voor de website.
Centraal in die publicaties staan het pand van de NSOB aan het Haagse Voorhout waar colleges worden gegeven, de docenten en uiteraard de studenten van de postdocterale opleiding.