Sophia Revalidatie is een innovatieve zorgverlener met locaties in Den Haag, Zoetermeer, Gouda en Delft. In de klinieken worden volwassenen en kinderen met lichamelijk letsel, vaak ten gevolge van hersenschade gerevalideerd. Voor volwassenen is er een afdeling in Den Haag waar patienten langere tijd kunnen verblijven en kunnen worden voorbereid op de terugkeer naar huis. In Zoetermeer, Delft en Den Haag worden kinderen met een dubbele handicap poliklinisch behandeld. De locatie in Den Haag is gebouwd in de jaren vijftig en omdat ze niet meer voldoet aan de moderne eisen en wensen zal naast dit te slopen gebouw een nieuwe kliniek worden gebouwd. Ter gelegenheid van de start van de nieuwbouw maakte ik een fotoboek waarbij revalidatie van volwassenen en kinderen centraal staat. De tekst is geschreven door Agnes Koerts, de grafische vormgeving is van studio Tint.

Ing Yoe Tan, voorzitter Raad van Commissarissen van Sophia Revalidatie schreef voor deze website een referentie.